Βιβλιογραφία/Πηγές

Βιβλιογραφικές αναφορές:

  • ∆. ∆αµιανού, Μ. ∆. Μιραζέρη, Μ. Παπαχριστοφόρου, ∆ηµόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Ελλάδα 2: Οι Νεότεροι Χρόνοι, Λαϊκή Φιλολογία, τόµ. Γ, εκδ. ΕΑΠ, Πάτρα 2002.
  • Γ. Ιωάννου, Παραλογές, Το δημοτικό τραγούδι, Αθήνα, 2006.
  • Ε. Καψωµένος, ∆ηµοτικό Τραγούδι. Μια διαφορετική προσέγγιση, Εκδ. Πατάκης, Αθήνα 1996.
  • Στ. Π. Κυριακίδης, Το δημοτικό τραγούδι. Συναγωγή μελετών, επιμ. Άλκη Κυριακίδου-Νέστορος, Αθήνα, 1978.
  • Στ. Κυριακίδης, Αι ιστορικαί αρχαί της δημώδους νεοελληνικής ποιήσεως, Λόγος πρυτανικός ρηθείς τη 21η Ιανουσρίου 1934, Θεσσαλονίκη, 1954.
  • Γ. Κ. Σπυριδάκης, εκλογή της Ακαδημίας Αθηνών, Ελληνικά δημοτικά τραγούδια, τομ. Α’, Αθήνα, 1962.
  • Δ. Πετρόπουλος, Ελληνικά δημοτικά τραγούδια, Αθήνα, 1958, τομ. Α’.
  • Ν. Γ. Πολίτης, Εκλογαί από τα τραγούδια του ελληνικού λαού, Αθήνα, 1925.

Ηλεκτρονικές πηγές:

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CEQQFjAD&url=http%3A%2F%2Flogotexniag1.wikispaces.com%2Ffile%2Fview%2F%25CE%2594%25CE%2597%25CE%259C%25CE%259F%25CE%25A4%25CE%2599%25CE%259A%25CE%259F%2B%25CE%25A4%25CE%25A1%25CE%2591%25CE%2593%25CE%259F%25CE%25A5%25CE%2594%25CE%2599.doc&ei=ci2BUafWK-qD4gT4oIDQDg&usg=AFQjCNFTMKQcT13xLFVuHJwj5Lg977ITKw&bvm=bv.45921128,d.ZWU

Click to access 2005-20064hergasiaelp41sx.pdf

http://paradosiakimousiki.blogspot.gr/

http://laikiparadosi.wordpress.com/

http://users.sch.gr/agelaga/Paradoseis_new/songs.htm

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9

http://wiki.kithara.gr/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%9A%CE%BB%CE%AD%CF%86%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1_%CE%A4%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9%CE%B1_-_%CE%9C%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82_1%CE%BF_%28%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B1_%CE%A7.%29

http://www.paidika.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=870&Itemid=83

http://dimkolymbari.blogspot.gr/2013/02/blog-post_28.html

http://www.irinivasilaki.com/paidiatros/showthread.php?103-%CE%A7%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1

http://www.asxetos.gr/default.aspx?tabid=162&s=99&sc=76#axzz2Up4AIxnd

http://paradosilive.blogspot.gr/2010/01/blog-post_7651.html

http://chryssablog.wordpress.com/2013/01/08/t%CE%B1-CE%B4%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%87%CE%B1/

http://www.ipyxida.gr/archives/6361

http://omada-anagnosis.blogspot.gr/2009/03/blog-post_09.html

http://ermionigreece.blogspot.gr/2013/03/blog-post_6.html

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDsQFjAD&url=http%3A%2F%2Flogotexniag1.wikispaces.com%2Ffile%2Fview%2F%25CE%2594%25CE%2597%25CE%259C%25CE%259F%25CE%25A4%25CE%2599%25CE%259A%25CE%259F%2B%25CE%25A4%25CE%25A1%25CE%2591%25CE%2593%25CE%259F%25CE%25A5%25CE%2594%25CE%2599.doc&ei=NXKoUeeSE8TBPMySgPgE&usg=AFQjCNFTMKQcT13xLFVuHJwj5Lg977ITKw

http://www.eimastegynaikes.gr/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B8%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%85

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=49&ved=0CFoQFjAIOCg&url=http%3A%2F%2Fwww.simotas.org%2Fdocuments%2Fsxolia.doc&ei=6YeoUba-ONSS0AX0hIDIBg&usg=AFQjCNEFKSfGG_f4yN7iehJ1o4mhDhRUQg

http://www.ygeiaonline.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=39332:nyfiatika_tragoydia

http://afterschoolbar.blogspot.gr/2010/09/blog-post_29.html

http://lullabies-of-europe.org/EL/ELLullabies/ELELAboutLull.htm

http://www.arkoudos.gr/index.php/example-pages/mousiki-anthologia/9-uncategorised/214-taxtarismata-page

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CF%80%CE%BF%CF%82

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9%CE%B1

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1

http://paradosiakimousiki.blogspot.gr/search?updated-min=2007-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2008-01-01T00:00:00-08:00&max-results=13