Νυφιάτικα τραγούδια

Δημοτικά τραγούδια, που επονομάζονται και τραγούδια του γάμου. Είναι συγγενικά με τα ερωτικά τραγούδια, με τη διαφορά ότι τα νυφιάτικα τραγούδια δεν τα τραγουδούν οι ίδιοι οι νέοι, αλλά οι συγγενείς και οι φίλοι του ζευγαριού. Ακόμα, το θέμα των νυφιάτικα τραγούδια δεν είναι καθαρά συναισθηματικό, όπως στα τραγούδια της αγάπης, αλλά αντλημένο από τα τελούμενα πριν και μετά τον γάμο. Γι’ αυτό και τραγουδιούνται σε διάφορες στιγμές της γαμήλιας τελετουργίας· όταν κόβουν τα νυφικά, όταν ζυμώνουν τα ψωμιά του γάμου, στο παραγέμισμα των στρωμάτων και των μαξιλαριών, στο ξύρισμα του γαμπρού, στο στόλισμα της νύφης κλπ. Είναι δηλαδή εθιμικά και τελετουργικά τραγούδια, καθώς συνοδεύουν τις διάφορες φάσεις του γάμου. Πολλά από αυτά τα τραγούδια είναι άσεμνα και τραγουδιούνται μόνο από γυναίκες.