Δημοτικά τραγούδια και παραδόσεις

Τι σχέση τώρα µπορεί να έχει το δηµοτικό τραγούδι µε τις παραδόσεις; Και τα δύο αποτελούν είδη προφορικής παράδοσης και λογοτεχνίας. Γενικότερα, η παράδοση αναφέρεται στην αδιάκοπη µεταβίβαση των στοιχείων- «προϊόντων» ενός πολιτισµού από τη µια γενιά στην άλλη. Την ιδιότητα αυτή διαθέτει το δηµοτικό τραγούδι, το οποίο µε διάφορες παραλλαγές µεταδίδεται από τόπο σε τόπο και από γενιά σε γενιά, καθώς το τραγούδι δεν διαθέτει πατρίδα, ταξιδεύει και ριζώνει σε ξένους τόπους όπως στεριώνει και στον τόπο δηµιουργίας του.
Σύµφωνα µε τον Ν. Γ. Πολίτη η παράδοση αποτελεί είδος της προφορικής λογοτεχνίας που σύντοµα την ορίζει ως εξής; «η παράδοση είναι µυθική διήγηση, η οποία συνδέεται µε ορισµένο τόπο και χρόνο και µε ορισµένο πρόσωπο, την οποία ο λαός πιστεύει ως αληθινή». Στην παράδοση βρίσκουµε ιστορικά και µυθικά στοιχεία και παρατηρούµε την έξοχη συνύπαρξη ρεαλιστικών και εξωπραγµατικών στοιχείων. Εν µέρει, το ίδιο συµβαίνει και µε τα δηµοτικά τραγούδια, όπου ρεαλιστικά στοιχεία εµπλέκονται µε υπερφυσικά και υπερβολικά όντα. Βλέπουµε στοιχεία των παραδόσεων, όπως είναι οι άγιοι, ο διάβολος, οι νεράιδες να υπάρχουν και στα δηµοτικά τραγούδια.
Άλλο κοινό στοιχείο ανάµεσα στην παράδοση και το δηµοτικό τραγούδι είναι η προέλευση και η λειτουργία τους. Το ιστορικό γεγονός µπορεί ν’ αποτελέσει πηγή έµπνευσης τόσο για τις παραδόσεις όσο και για τη δηµιουργία δηµοτικών τραγουδιών. Το ίδιο συµβαίνει και µε τις συναισθηµατικές διακυµάνσεις που υφίστανται οι άνθρωποι. Και τα δύο αποτελούν ζωντανά πνευµατικά προϊόντα που έχουν επιβιώσει στο χρόνο, µεταφέρουν και συντηρούν πολιτισµικά στοιχεία. Παραδόσεις και δηµοτικό τραγούδι χαρακτηρίζονται από την έντονη παρουσία του υπερφυσικού στοιχείου, το οποίο προκαλεί µε τη σειρά του έντονα συναισθήµατα στο ακροατήριο, τα οποία εντείνονται από τα διάφορα θέµατα που επεξεργάζονται κυρίως τα δηµοτικά τραγούδια.